Becamex IJC: Quý 1/2021 ghi nhận lãi kỷ lục 292 tỷ đồng, đạt gần nửa kế hoạch cả năm

Kết quả báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) ghi nhận nhuận sau thuế kỷ lục 292 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020.
Becamex IJC: Quý 1/2021 ghi nhận lãi kỷ lục 292 tỷ đồng, đạt gần nửa kế hoạch cả năm

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu 1.383 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Ngược lại giá vốn giảm đáng kể, lãi gộp tương ứng thu về 415 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần con số quý 1/2020.

Trong kỳ, các chi phí đều tăng. Đặc biệt, chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 7,8 tỷ lên gần 22 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận Công ty thu về vẫn tăng cao gấp đôi cùng kỳ, đạt 289 tỷ đồng.

Nói về kết quả trên, Công ty cho biết trong kỳ công ty mẹ ghi nhận doanh thu một số dự án có tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Năm 2021, Becamex IJC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng, tăng 43%. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 68% lên 622 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện được 47% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Mặc dù lãi lớn nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm hơn 1.200 tỷ đồng, do tăng mạnh các khoản phải thu và giảm các khoản phải trả. Dòng tiền âm được bù đắp bằng việc tăng vốn thông qua phát hành 80 triệu cổ phiếu và thu về hơn 1.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 3/2021, tổng tài sản không có nhiều thay đổi so với đầu năm đạt hơn 6.600 tỷ đồng. Tuy nhiên cấu trúc tài sản ngắn hạn có sự thay đổi lớn khi hàng tồn kho giảm đi 860 tỷ đồng. Ngược lại phải thu ngắn hạn tăng lên 665 tỷ và lượng tiền tăng 144 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Về nguồn vốn, Becamex IJC gần như ghi nhận toàn bộ doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, khi giảm từ 939 tỷ đầu năm xuống còn 37 triệu đồng. Vay nợ dài hạn tăng từ 423 tỷ đầu năm lên 784 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng từ 1.370 tỷ lên 2.171 tỷ đồng.

Năm 2020, Becamex IJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 22% đạt gần 370 tỷ đồng. Kết quả này nhờ tổng doanh thu tăng 33%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng nhưng mảng nhà hàng khách sạn giảm mạnh do dịch Covid-19.

Theo đó, HĐQT thông qua mức chia cổ tức năm 2020 là 15%/vốn điều lệ, tương đương với giá trị 326 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm