#Đào Minh Tú

Gỡ khó vốn vay cho ngành nông nghiệp

Gỡ khó vốn vay cho ngành nông nghiệp

Hàng loạt giải pháp để khơi thông dòng tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn đã được các đại biểu đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.