Diễn đàn: Văn hoá doanh nghiệp - Nền tảng để phát triển bền vững

Ngày 15/10 tới, tại Hội Trường Thành Ủy Tp. HCM, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) sẽ tổ chức Diễn đàn “Văn hóa doanh nghiệp – Nền
Diễn đàn: Văn hoá doanh nghiệp - Nền tảng để phát triển bền vững

Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp đã, đang và sẽ thực sự là một trong những cột trụ cốt lõi của doanh nghiệp bên cạnh vốn, công nghệ, nhân lực và nguyên liệu, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Diễn đàn được tổ chức với mục đích trở thành dịp để Lãnh dạo Chính phủ gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về Văn hóa doanh nghiệp, Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt nam; Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vị trí và tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp.

Trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm với các diễn giả trong nước và quốc tế trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đánh giá thực trạng, Diễn đàn cũng sẽ hỗ trợ tìm các giải pháp tiên tiến để phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đúng tôn chỉ, mục đích đề ra.

Diễn đàn sẽ quy tụ nhiều doanh nghiệp tham dự
Diễn đàn sẽ quy tụ nhiều doanh nghiệp tham dự


Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động; chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); và Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11).

Với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp – nền tảng để phát triển bền vững, sự kiện sẽ có sự tham gia của các diễn giả trong nước và quốc tế, với những nội dung chính:

Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp bằng con đường nào với các chủ đề: Định nghĩa phạm trù về văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp hình thành và bị ảnh hưởng bới những yếu tố nào; Văn hóa doanh nghiệp tác động đến những yếu tố nào trong việc điều hành doanh nghiệp; Chiến lược phát triển doanh nghiệp có bị chi phối bới văn hóa doanh nghiệp…

Làm sao củng cố và tăng cường văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam xoay quanh các chủ đề: Tính hội nhập quốc tế ảnh hưởng vào văn hóa Việt Nam; Tăng tính cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam bằng văn hóa doanh nghiệp; Giải quyết xung đột văn hóa doanh nghiệp và môi trường kinh doanh; Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong từng con người.

Bên cạnh đó là chương trình Galadiner và Lễ công bố: Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”; Đại sứ văn hóa doanh nghiệp Việt Nam của Hiệp hội văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và ra mắt Ban tổ chức cuộc vận động xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, nhận thức và sự hiểu biết về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của “Văn hóa doanh nghiệp” vẫn còn tồn tại nhiều hiểu nhầm, lệch lạc.

Có thể bạn quan tâm