#Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng “thúc” tiến độ GPMB sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng “thúc” tiến độ GPMB sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.
Dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025

Dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025

Các công tác thiết kế kỹ thuật hạ tầng sân bay Long Thành đang được ACV thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ khởi các hạng mục trong năm 2022, hoàn thành trong tháng 6/2025.