Dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025

Các công tác thiết kế kỹ thuật hạ tầng sân bay Long Thành đang được ACV thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ khởi các hạng mục trong năm 2022, hoàn thành trong tháng 6/2025.
Dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã gửi báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai.

Theo báo cáo, dự án sân bay Long Thành sẽ thu hồi đất một lần cho toàn bộ 5.000 ha để xây dựng sân bay và hơn 364 ha xây dựng hai khu tái định cư với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng.

Đến nay, diện tích đất đã thu hồi được 1.284,5/2.532 ha (giai đoạn 1) đạt 50,7%, còn lại 1.247,4/2.532 ha dự kiến bàn giao trong năm 2021. Lũy kế giải ngân từ năm 2018 đến nay đạt 10.660/22.850 tỷ đồng (tương đương 46,65%).

Theo Bộ GTVT, công tác rà phá bom mìn đã thực hiện khoảng 65% diện tích đất được bàn giao, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã hoàn thành khoảng 5,7/8,6km tường rào và 6,5/8,6km móng tường rào (đạt 71,81% khối lượng), dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.

Công tác san nền thoát nước cho khu vực nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay đến nay đã cơ bản hoàn thành thiết kế kỹ thuật, sẽ triển khai thi công trong tháng 11/2021 để phục vụ khởi công phần móng nhà ga hành khách vào tháng 2/2022, các khu vực còn lại khởi công trong quý I/2022.

Bên cạnh đó, các công tác thiết kế kỹ thuật hạ tầng (công trình khu bay, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật điện nước viễn thông...) đang được ACV thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tiến độ khởi các hạng mục trong năm 2022, hoàn thành trong tháng 6/2025.

Đối với công trình nhà ga hành khách, sẽ được khởi công trong tháng 2/2022, hoàn thành trong tháng 6/2025. Các hạng mục công trình nhà để xe, nhà ga hàng hoá số 1, các khu bảo trì… đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế cơ sở, dự kiến hoàn thành thiết kế trong tháng 12/2022.

Ngoài ra, các công trình phục vụ quản lý bay (dự án thành phần 2, do Tổng công ty Quản lý bay-VATM làm chủ đầu tư) đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng đài kiểm soát không lưu và các công trình phụ trợ vào tháng 1/2023, hoàn thành vào tháng 1/2025,...

Hàng tháng, Bộ GTVT đã và đang tiếp tục họp chỉ đạo các chủ đầu tư để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc (các vướng mắc về công tác thiết kế; công tác phối hợp, làm việc và đôn đốc địa phương giải phóng mặt bằng; công tác bố trí vốn...) nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng vào cuối quý 1/2025, kịp thời vận hành thử nghiệm và đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Đề cập tới công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của Bộ GTVT, dự án sẽ thu hồi đất một lần cho toàn bộ 5.000ha để xây dựng sân bay Long Thành và 364,21ha xây dựng 2 khu tái định cư với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng.

Đến nay, diện tích đất đã thu hồi được 1.284,5/2.532 ha (gồm 1.810ha giai đoạn 1 và 722ha đất dự trữ phục vụ giai đoạn 1) đạt 50,7%; còn lại 1.247,4/2.532 ha dự kiến bàn giao trong năm 2021. Lũy kế giải ngân từ năm 2018 đến nay đạt 10.660/22.850 tỷ đồng (tương đương 46,65%).

Có thể bạn quan tâm