Đưa vào vận hành đường dây 500kV mạch 3 trước tháng 6/2024

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu hoàn thành và phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài trước tháng 9/2023, hoàn thành dự án trước tháng 6/2024...
Đưa vào vận hành đường dây 500kV mạch 3 trước tháng 6/2024

Bộ Công thương vừa họp với Ủy Ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 9 địa phương liên quan gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài ở miền Bắc có chiều dài hơn 500 km đến thời điểm này chưa được phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới. Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 6/2024. 

Do đó, với tư cách là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN và EVNNPT khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7/2023, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8/2023 và phê duyệt Dự án đầu tư trong tháng 9/2023.

Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, cần khẩn trương làm việc, thống nhất với các địa phương để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và chậm nhất đến tháng 6/2024 phải hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

đường dây 500kv mạch 3

Tuy nhiên, đây là dự án lớn và phức tạp, đến nay vẫn chưa phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án, chưa thể tiến hành các công đoạn tiếp theo thư giải phóng mặt bằng... nên rất khó hoàn thành trong tháng 6/2024.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối gồ 4 dự án thành phần: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226 km; Dự án ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa 2 mạch dài 91 km; Dự án ĐZ 500kV Thanh Hoá - Nam Định 1 dài 73 km; Dự án ĐZ 500kV Nam Định 1 - Phố Nối dài 123 km.

Khi đi vào hoạt động dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải lên khoảng 5.000 MW (Hiện nay khả năng truyền tải mạch 1 từ miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt khoảng 2.200 MW).

Có thể bạn quan tâm