Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý hội thảo bán hàng đa cấp

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới sẽ được siết chặt nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng để lôi kéo người dân tham gia.
Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý hội thảo bán hàng đa cấp

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, giúp người dân hiểu đúng, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và trái pháp luật.

Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình, nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này. Cục Quản lý thị trường thành phố sẽ giám sát, kiểm tra các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức tại Hà Nội và xử lý vi phạm theo quy định.

Thành phố cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các tổ chức tín dụng có biện pháp phong tỏa, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Có thể bạn quan tâm