Hai công ty đa cấp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt CTCP Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi gần 1 tỷ đồng do sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Hai công ty đa cấp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2020, vừa qua, Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty CP Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi.

Qua thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp tại hai Công ty này nên đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt Công ty CP Liên kết Việt Nam số tiền 250 triệu đồng đối với 4 hành vi vi phạm gồm:

Vi phạm về các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Vi phạm về quy định thời lượng đào tạo cơ bản tối thiểu cho người tham gia; Vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trước khi áp dụng; Vi phạm về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc thực hiện đúng quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng đã đăng ký.

Tính đến thời điểm thanh tra, Công ty cho biết tổng số người tham gia bán hàng đa cấp đang hoạt động là 12.958 người.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng đã xử phạt Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi số tiền 710 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, công ty này đã vi phạm về ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với các nhà phân phối không đủ điều kiện là người tham gia bán hàng đa cấp; trách nhiệm ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp; lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản;

Đồng thời, vi phạm về việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia; trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; Vi phạm về việc thực hiện chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho người tham gia vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp của Công ty...

Tính đến thời điểm thanh tra, tổng số người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi là 1.706 người.

Có thể bạn quan tâm