Hải quan không thu nhiều tỷ đồng tiền thuế đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19

Tính đến hết ngày 31/8/2022, toàn ngành Hải quan đã thực hiện không thu 60,2 tỷ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 1,4 tỷ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông tin, 9 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã thực hiện, triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch; hàng hóa của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách tài khóa trong giảm thuế GTGT đạt 13.533,46 tỷ đồng.

Vẫn theo Cục Thuế Xuất nhập khẩu, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã thực hiện có hiệu quả công tác miễn thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành Hải quan không thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch Covid-19
Quảng cáo

Đến hết ngày 31/8, ngành Hải quan đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhập khẩu theo các quyết định trên bằng 3,86 tỷ đồng.

Ngành Hải quan cũng triển khai không thu thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hoặc đã nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ.

Theo đó, đến ngày 31/8 ngành Hải quan thực hiện không thu thuế GTGT với số tiền 60,2 tỷ đồng và thực hiện không thu thuế nhập khẩu với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, triển khai các quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 về việc miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, ngành Hải quan đã thực hiện giảm với tổng số tiền thuế GTGT từ ngày 1/1 đến ngày 21/9/2022 là 13.468 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia