an toàn an ninh mạng

18:45, 09/12/2022

96% tổ chức sở hữu hệ thống OT tại Việt Nam (toàn cầu là 93%) ghi nhận sự cố tấn công, xâm nhập trong 12 tháng qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia