bán cổ phần

16:19, 17/09/2020

Động thái đồng loạt bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ tại CTCP Dầu thực vật Tường An (mã: TAC) của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang được giới quan sát cho rằng bất thường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia