báo cáo tài chính

Thứ tư lúc 08:40

Cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ 28/6, trước đó, công ty này cũng mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào tháng 6/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia