báo cáo tài chính

Hôm nay lúc 10:28

Theo báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất Sasco doanh thu năm 2022 đạt 1.400 tỷ đồng. Dù là Chủ tịch Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chỉ nhận mức lương và thù lao khiêm tốn là 8 triệu đồng/tháng...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia