basel II

11:11, 30/12/2022

Với mục tiêu phát triển bền vững, TPBank luôn tiên phong hoàn thành những chuẩn mực quốc tế tiên tiến trong quản trị rủi ro, nâng cao năng lực vốn và sự ổn định trước những biến động của thị trường.

Basel II: Chuẩn "ấm no" ngân hàng?
11:36, 16/01/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia