bill gates

10:46, 18/05/2021

Microsoft đã tiến hành một cuộc điều tra về Bill Gates và một nữ nhân viên từ gần 20 năm trước sau khi có tin đồn về mối quan hệ tình cảm.

Thần tượng của Bill Gates là ai?
10:23, 24/07/2018
Liên Hương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia