Bình Thuận

10:20, 23/08/2021

Sở Tư pháp Bình Thuận yêu cầu tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đối với 4 công ty và ba dự án bất động sản tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận) để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của Bộ Công an.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia