BOT giao thông

07:04, 21/10/2019

Theo thống kê của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam hồi đầu năm 2019 cho thấy trong số 57 dự án BOT mà Cục này quản lý, có tới 26 dự án doanh thu giảm so với hợp đồng.

Bộ GTVT kiến nghị dừng 2 dự án BOT
10:03, 29/07/2018
Liên Hương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia