chính phủ

18:06, 19/09/2022

Bộ Tài chính từng đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhưng tại Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) Chính phủ đề nghị vẫn giữ quỹ này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia