chủ tịch nước

09:03, 26/07/2021

Đây là lần thứ tư ông tuyên thệ trước Quốc hội (hai lần tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, một lần tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia