chung cư

13:20, 20/12/2022

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thống nhất tạm thời chưa thực hiện thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại một số chưng cư mới xây dựng trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia