chung cư

11:32, 15/07/2021

Như Thương gia đã đề cập trong các bài viết trước, thỏa thuận dân sự quyết định "bán" nhiều diện tích chung của chung cư Watermark là trái quy định của pháp luật. Đáng nói hơn, các bên tham gia ký vào thỏa thuận nói trên cũng là một vấn đề đáng ngờ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia