cổ phiếu HBC

Thứ năm lúc 21:00

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia