Lĩnh "án chồng án" từ HOSE, cổ phiếu HBC vào diện bị cảnh báo từ 13/7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào diện cảnh báo từ ngày 13/7.
Lĩnh "án chồng án" từ HOSE, cổ phiếu HBC vào diện bị cảnh báo từ 13/7

Theo HOSE, cổ phiếu HBC bị đưa diện cảnh báo với lý do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán 2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Được biết, sau kiểm toán, doanh thu thuần của Tập đoàn Hòa Bình không thay đổi nhiều, giảm nhẹ xuống 14.149 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại giảm mạnh 85%, xuống còn 24 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC tăng đột biến sau kiểm toán khi ghi nhận đến 2.246 tỷ đồng, gấp 2,4 lần trước kiểm toán. Kết quả, lợi nhuận sau thuế HBC ghi nhận lỗ 2.570 tỷ đồng, lỗ thêm 1.430 tỷ đồng so với mức lỗ 1.140 tỷ đồng trước đó.

Lý giải về việc lỗ chồng lỗ, Tập đoàn Hoà Bình cho biết, kiểm toán điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng khoản trả trước người bán và dự phòng phải thu cho vay trong chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu từ Công ty mẹ HBC), làm lợi nhuận điều chỉnh giảm.

Đồng thời, điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ việc trích lập thêm chi phí dự phòng đầu tư dài hạn làm cho lợi nhuận giảm, kiểm toán điều chỉnh giảm doanh thu tài chính từ khoản trích lãi chậm thanh toán của khách hàng, làm lợi nhuận điều chỉnh giảm 134,5 tỷ đồng, kiểm toán điều chỉnh giảm lãi đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (do lợi nhuận của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình điều chỉnh giảm so với trước kiểm toán), làm lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng.

Với việc lỗ trong năm 2022, tính tới 31/3/2022, công ty ghi nhận lỗ lũy kế 2.100 tỷ đồng, bằng 76,6% vốn điều lệ.

Trước khi bị HOSE đưa vào diện cảnh báo, cổ phiếu HBC cũng đang đồng thời nằm trong diện cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp (2021, 2022) và cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cái tài chính kiểm toán quá hạn 45 ngày. Mới nhất, HOSE đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3 (cắt margin).

Như vậy, với việc bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7, cổ phiếu HBC lĩnh 4 “án” của HOSE cùng một thời điểm.

cổ phiếu HBC
Cổ phiếu HBC tăng nhẹ 3,4%, thị giá cổ phiếu đang ở mức 9.540 đồng/cổ phiếu,

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HBC tăng nhẹ 3,4%, dao động quanh mức 9.540 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trong 10 phiên đạt 4.147,330 đơn vị, vốn hóa thị trường tương ứng 2.522,03 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm