cổ phiếu khu công nghiệp

14:10, 26/11/2020

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (mã: GVR) vừa phê duyệt phương án thoái vốn tại một số công ty con. Thoái vốn là chuyện bình thường nhưng điểm đáng lưu ý lại nằm tại mức giá chào bán mà Tập đoàn này đưa ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia