công nghiệp phu trợ

17:50, 13/01/2023

Năm 2023, Hà Nội muốn tăng thêm 20 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đưa tổng lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực này đạt 950 doanh nghiệp.

Sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,3%
15:28, 02/12/2019
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia