Covid-19

Hôm nay lúc 10:50

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cả nước đã dồn lực để đối phó với dịch Covid - 19. Tuy nhiên, khi dịch lắng xuống, nguồn lực dư thừa không rõ sẽ được xử lý thế nào...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia