Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế năm 2023 sẽ nhắm đến nhóm đối tượng nào?

Bộ Y tế cho biết sẽ sớm tiến hành triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2023 cho các đối tượng theo khuyến cáo của WHO. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn cụ thể phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương …

Theo Bộ Y tế, tính đến nay Việt Nam đã hoàn thành tiêm vắc xin liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và trong năm 2023. Theo đó, cần tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiêm các mũi nhắc lại.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 2227/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid 19 năm 2023 sẽ tiêm vắc xin liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Bộ Y tế sẽ đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể. Khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Kế hoạch tiêm vắc xin
Bộ Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng Covid19 liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi 

Theo Bộ Y tế đến hết ngày 26/4/2023, cả nước đã tiêm được hơn 266 triệu liều vắc xin 2 với tỷ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên đạt 81,9% và 88,8%. tỷ lệ tiêm mũi 3 ở trẻ từ 12-17 tuổi đạt 69,4%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,3% và 76,4%.

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, trong năm 2023 cần tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tiêm các mũi nhắc lại.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến ngày 25/4/2023 còn khoảng 2,8 triệu liều vắc xin chưa sử dụng tại tất cả các tuyến. Nhu cầu này có thể thay đổi, theo đề xuất của địa phương.

Đối tượng cụ thể tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch 2023, gồm:

- Người từ 18 tuổi trở lên, người chưa tiêm các mũi nhắc lại và người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi).

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Người chưa tiêm đủ 3 mũi, người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi).

- Người từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: Có nhu cầu tiêm mũi cơ bản.

Theo Bộ Y tế, vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp tác khác.

Việc tiêm vắc xin Covid-19 có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm