Cục Đầu tư nước ngoài

06:35, 01/09/2021

Lượng vốn FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản trong 8 tháng năm nay đạt 1,6 tỷ USD, giảm 1,27 tỷ USD (tương đương hơn 44%) so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia