đà lạt

14:00, 05/09/2022

Dự kiến sẽ có tổng số gần 1,3 triệu hạt, ngọn, cây, lá, củ giống hoa các loại được nhập về phục vụ sản xuất hoa tại Lâm Đồng như: hoa hồng, hoa rum (calla lily), amaryllis, hoa thủy tiên, hoa chi đại kích (albuca spiralis), hoa cúc, thược dược, mao lương, trạng nguyên… với trị giá hơn 14,7 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia