đấu giá đất

07:20, 23/09/2022

Trước những vướng mắc, bất cập qua các phiên đấu giá đất gần đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản mới và văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình, thủ tục nhằm siết chặt quản lý trong đấu giá đất đai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia