đấu giá đất

Chủ nhật lúc 09:19

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra đấu giá 108 khu với diện tích hơn 781 ha, ước tính giá trị khoảng 12.900 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia