đấu giá tài sản

07:15, 13/12/2022

Tài sản được đấu giá là bất động sản tọa lạc tại số 2 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM với diện tích đất 11.221,7 m2. Đất có mục đích sử dụng là dùng để sản xuất, kinh doanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia