đấu giá tài sản

08:35, 10/09/2020

Theo BCTC soát xét bán niên của BIDV, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ghi nhận 13.775 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia