dịch vụ cổng trực tuyến

22:50, 18/10/2022

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2022, tổng số hồ sơ trực tuyến do cơ quan Hải quan tiếp nhận và xử lý là 10,8 triệu hồ sơ, trong đó nhiều nhất liên quan đến tờ khai hải quan điện tử.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia