9 tháng, ngành Hải quan tiếp nhận và xử lý là 10,8 triệu hồ sơ trực tuyến

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2022, tổng số hồ sơ trực tuyến do cơ quan Hải quan tiếp nhận và xử lý là 10,8 triệu hồ sơ, trong đó nhiều nhất liên quan đến tờ khai hải quan điện tử.

Ngoài thông tin trên, Tổng cục Hải quan cho biết thêm, ngành đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 221/244 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 221 trên 244 thủ tục hành chính
ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 221 trên 244 thủ tục hành chính

Đặc biệt, có 215 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet.

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2022 Tổng cục Hải quan đã và đang tiếp tục rà soát, cập nhật cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Có thể bạn quan tâm