đô thị thông minh

08:00, 02/12/2022

Phát triển đô thị thông minh là quản lý và phát triển đô thị dựa trên dữ liệu. Nhưng đến nay mới chỉ khoảng 10% cơ quan nhà nước có cung cấp dữ liệu mở và mở dữ liệu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia