doanh nghiệp xăng dầu

16:51, 23/12/2022

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Cần Thơ vừa xử phạt một doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn vì hành vi giảm lượng hàng bán ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia