doanh thu thuần

15:55, 22/08/2018

6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC đạt doanh thu thuần 2.289 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.942 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia