doanh thu thuần

08:50, 14/06/2022

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (VAPAC) vừa được chấp thuận cho đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom với mã chứng khoán PAT, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 25 triệu cổ phiếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia