dự án

Thứ ba lúc 07:41

Tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hủy kế hoạch sử dụng đất của 535 dự án với diện tích hơn 4.600ha do quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư chưa triển khai dự án, chủ đầu tư xin dừng dự án, dự án không còn phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia