Những dự án nào tại Đà Lạt được phân lô bán nền?

Trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang có 6 dự án được phép phân lô bán nền...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một góc thành phố Đà Lạt
Một góc thành phố Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra, cung cấp thông tin các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

Hiện, Đà Lạt có 6 dự án đầu tư bất động sản đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây nhà theo quy hoạch chi tiết.

Cụ thể, khu công viên văn hoá đô thị thành phố Đà Lạt; khu biệt thự đồi An Sơn; khu dân cư số 5, phường 4; khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt; khu dân cư phường 8; khu dân cư số 6 Trại Mát.

Đối với 6 dự án trên, đã có 2 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động là khu biệt thự đồi An Sơn và khu dân cư P.8. 2 dự án đã triển khai xây dựng một phần là khu công viên văn hoá đô thị thành phố Đà Lạt và khu dân cư số 5, phường 4.

Còn 2 dự án chưa triển khai xây dựng là khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt, chủ đầu tư hiện đang san lấp, gia cố móng kè. Dự án khu dân cư số 6 Trại Mát, chủ đầu tư mới được giao 12ha đất trong tổng diện tích 66ha, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, vào tháng 5/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc về việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

Theo đó, các cơ quan liên quan tổng hợp việc thực hiện các quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê dưới hình thức phân lô, bán nền.

Kiểm tra việc chủ đầu tư tuân thủ thực hiện nội dung đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua và tiến độ được phê duyệt tại dự án theo quy định.

Kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan cũng tập trung rà soát các dự án đầu tư tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã được UBND tỉnh quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có nội dung cho phép chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền tham mưu UBND tỉnh xử lý chuyển tiếp đối với các dự án này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành

Có thể bạn quan tâm