dự án BT

07:33, 01/07/2021

Có dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra 9 điểm vi phạm trong việc giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức BT.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia