dự án đầu tư công

19:52, 18/12/2022

Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của cả nước đã được Quốc hội thông qua là trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140.000 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia