dự án nhà ở xã hội

09:10, 29/06/2021

Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia