đường bộ cao tốc Bắc – Nam

11:14, 05/01/2023

Trong chỉ đạo mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí trong việc lựa chọn các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia