DXG

11:20, 14/10/2022

Không chỉ bán cổ phiếu DXG, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital còn bán ra 5.4 triệu cp của CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) trong ngày 7/10/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia