FLC STONE

15:15, 27/07/2022

CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD) vừa cho biết tổng doanh thu quý II vừa qua đạt 34,4 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia