Vừa giải trình xong việc tăng trần, cổ phiếu của FLC stone bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone về việc cổ phiếu AMD rơi vào diện đình chỉ giao dịch…
Vừa giải trình xong việc tăng trần, cổ phiếu của FLC stone bị đình chỉ giao dịch

AMD của Công ty FLC Stone là một trong 7 mã cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái FLC gồm: FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS và GAB.

Trước đó, ngày 17/10/2022, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu AMD của FLC Stone từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Công ty đã có công văn ngày 3/2/2023 về việc giải trình và biện pháp khắc phục. Tuy nhiên hết ngày 28/2/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định, FLC Stone vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HoSE về báo cáo tài chính soát xét bán niên của công ty.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Đây là lý do khiến HOSE thực hiện chuyển cổ phiếu AMD của FLC Stone từ diện hạn chế giao dịch sang diện bị đình chỉ giao dịch.

Dựa vào quá trình khắc phục của công ty, việc xem xét đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết: "Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết”.

Điều đáng nói chính là chỉ 1 ngày trước đó, HOSE vừa phải yêu cầu FLC Stone giải trình vì cổ phiếu AMD tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 20/2 đến 24/2 (kéo giá từ 1.190 đồng/cổ phiếu lên 1.640 đồng/cổ phiếu).

Giải trình về vấn đề này, FLC Stone cũng cho biết công ty chưa nhận biết được sự kiện thông tin liên quan nào làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu AMD. Cổ phiếu AMD đã được niêm yết và giao dịch công khai trên HOSE nên việc biến động giá cổ phiếu là do cung cầu thị trường và tâm lý của nhà đầu tư tại từng thời điểm. Công ty khẳng định vẫn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

Cổ phiếu AMD nằm trong diện bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 45 ngày.

Có thể bạn quan tâm