forbes

09:40, 27/10/2021

Sipher, một studio phát triển trò chơi tiên phong trong công nghệ blockchain, hôm nay công bố vòng gọi vốn hạt giống của công ty đã kết thúc với tổng số tiền là 6,8 triệu USD, với các nhà đầu tư đồng dẫn đầu Arrington Capital, Hashed và Konvoy Ventures.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia