forbes

07:36, 14/04/2023

Dưới đây là 12 thành viên trẻ tuổi nhất trong danh sách Tỷ phú thế giới của Tạp chí Forbes, với tổng số tài sản lên đến 60 tỷ USD…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia