habeco

07:20, 17/12/2021

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 23.8% (2,380 đồng/cp). Với gần 232 triệu cp đang lưu hành, đơn vị này sẽ chi gần 552 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Habeco giảm 40% lãi ròng sau quý III
06:50, 05/11/2018
Minh Anh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia