ĐHĐCĐ Habeco: Bộ Công thương vẫn chưa muốn chia cổ tức?

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và 2018, Bộ Công thương vẫn đang xem xét, do đó, Habeco sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi Bộ Công thương có ý kiến.
ĐHĐCĐ Habeco: Bộ Công thương vẫn chưa muốn chia cổ tức?

Ngày 28/6, Tổng công ty Bia – Rượu- NGK Hà Nội – CTCP (Habeco, mã: BHN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Theo BCTC kiểm toán năm 2017, tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản Habeco đạt 9.612 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 5.330 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt hơn 4.281 tỷ đồng; nợ phải trả đạt 5.091 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng nguồn vốn.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 đạt 9.841 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 902.291 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 658 tỷ đồng.

Năm 2018, Habeco dự kiến sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính ước đạt 500 triệu lít, trong đó sản phẩm thương hiệu bia Hà Nội các loại ước đạt khoảng 496,3 triệu lít, tăng 17,3 triệu lít so với năm 2017.

Doanh thu tiêu thụ các sản phẩm chính dự kiến đạt 8.895 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 811,4 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Năm 2018, Habeco sẽ phát triển sản phẩm Bia Hà Nội dung tích 330 ml để thay thế chai 450 ml. Đồng thời, Habeco sẽ phát triển các thương hiệu khác như Hanoi Beer Premium và Bia Trúc Bạch.

Đáng chú ý, về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và 2018, Habeco sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi Bộ Công thương có ý kiến, do Bộ Công Thương là cổ đông chiếm tỷ lệ chi phối (81,79%) vẫn đang xem xét nội dung này.

Về công tác đầu tư, Habeco sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám, quy hoạch lại mặt bằng tại đây và nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh; đầu tư dây chuyền, hệ thống quản trị doanh nghiệp...

Trả lời câu hỏi về việc sử dụng đất sau khi di dời nhà máy tại 183 Hòa Hoa Thám, lãnh đạo Habeco cho biết, theo quy hoạch của UBND TP. Hà Nội thì khu đất này sẽ được sử dụng để xây công viên cây xanh, bảo tàng.

Do đó, sau khi di dời nhà máy, Habeco sẽ giữ nguyên kiến trúc, và có thể xây dựng thành bảo tàng bia.

Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua tờ trình bầu 3 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, tại đại hội, ông Trần Đình Thanh, người đại diện phần vốn nhà nước, được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Stefano Clini là Thành viên HĐQT, ông Ngô Quế Lâm được bầu làm Tổng giám đốc Habeco.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát bao gồm: bà Đinh Thanh Hải, bà Chử Thị Thu Trang, ông Bùi Hữu Quang.

>> Bia Hà Nội hụt hơi ngay tại thị trường truyền thống

Có thể bạn quan tâm