hệ số CAR

11:36, 16/01/2020

Sau 3 năm chuẩn bị, Basell II đã chính thức được áp dụng. Ngành ngân hàng bước vào tiến trình xây dựng một hệ thống lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững được đánh dấu bởi những ngân hàng có năng lực toàn diện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia