Hộ chiếu vaccine

11:20, 16/04/2022

Bộ Y tế cho biết: Đến nay có gần 500.000 người đã được ký xác nhận thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 điện tử hay "hộ chiếu vaccine".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia