Hộ chiếu vaccine

12:47, 22/12/2021

Ủy ban châu Âu đã thông qua các quy tắc yêu cầu thời hạn 9 tháng sau khi tiêm chủng đối với hộ chiếu vaccine.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia