khối ngoại

16:10, 10/05/2021

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 4/2021, đã có 110.655 tài khoản chứng khoán được mở mới, trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm 99,4%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia