kiểm dịch

10:14, 02/07/2020

Bộ trưởng Y tế New Zealand đã phải từ chức sau khi gặp phải vô số chỉ trích vì để lỡ các trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia